Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Mu Đại Việt
Phiên bản : Season 6.9 Đột Phá 7 Class Season 6.9 Website : https://mu-daivietss6.net
Exp 150x Tỷ lệ Drop : 20% Trang Tài Khoản : https://taikhoan.mu-daivietss6.net
Không Đồ Custom Tạo Chúa Tể (DL) : 300 Level Trang Tải Game : https://home.mu-daivietss6.net
Giới Hạn Reset : 05 lần / 1 ngày Tạo Guild : 300 Level
Giới hạn 4 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 01 Rs 5.000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/MUDAIVIETONLINE
Antihack : Pro 99% Zen : 50.000.000 Groups : https://www.facebook.com/groups/942020076299528
Stt Lộ trình phát triển:
1 Lộ trình phát triển theo tháng
2 Thông tin chi tiết Update trên Fanpage
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin Sự kiện
1 Không Không Không Không
2 Không Không Không Không Sự kiện & Boss Vàng
3 Không Không Không Sự kiện & Boss Vàng
4 Không Không Không Sự kiện & Boss Vàng
5 Không Không Không Không Siêu Sự kiện
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Bản Đồ
Huyết Lâu Server 2,3,4 1:00, 3:00...- 23:00 ( 2 tiếng 1 lần ) Ngọc Davias
Quảng Trường Quỷ Server 2,3,4 3:30, 7:30, 11:30, 15:30, 19:30 Ngọc Noria
Medusa Server 3,4 22:30 Đồ Ex và Item hiếm Swam Of Place
Thỏ Ngọc Server 2,3,4 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15 Ngọc Lorencia
Sự kiện Summer Event Server 2,3,4 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 Ngọc Lorencia
Rồng Vàng Server 2,3,4 0:00, 2:00 ...- 20:00 (2h/lần) Đồ Ex Random từ 1-7 Lorencia
Rồng Đỏ Server 3,4 3:45, 7:45, 11:45, 15:45 19:45, 23:45 Ngọc Lorencia
Qủy Xương Server 3,4 1:15, 5:15, 9:15, 13:15 17:15, 23:15 Ngọc Lorencia
Phù Thủy Trắng Server 3,4 0:45, 2:45, 8:45, 12:45, 16:15, 18:15 Nhẫn phù thủy và Bless Noria
Siêu Boss Đại Chiến Server 3,4 20:45 Item Giá Trị Lorencia
Vượt Tháp Server 5 21:10 Ngọc và Điểm GP Lorencia (131, 127)
Chiến Trường Thần Ma Server 5 21:40 WCoin, Điểm GP, Ngọc Lorencia (131, 125)
Hỗn Nguyên Lâu Server 3,4 1:30, 5:30, 9:30, 13:30, 17:30, 23:30 Ngọc, Đồ Thần Bar Lorencia
Chiển Trường Cổ (Train Ngọc) Server 5 Free 30 phút/ngày Ngọc, lông vũ và điểm GP Lorencia (139, 139)
Boss Quân Đoàn (Guild) Server 5 Thứ 7 hàng tuần (Event tập tể Guild) Phần thưởng giá trị Davias
PK Class Server 5 Thứ 6 hàng tuần Wcoin, Ngọc, Danh hiệu Top 1 PK Class
Công Thành Chiến Server Công Thành Chủ Nhật (Sau Open 2 tuần) Wcoin, Ngọc, ITEM Hiếm LorenDeep