Nhân Vật

Phù Thủy

Phù Thủy - Dark Wizard

 


Một số người cố gắng để có những thân thể cường tráng, hoàn hảo. Một số khác hướng về những quy luật của thiên nhiên để làm lợi cho chính họ. Phù Thủy có thể dùng các phép thuật để tấn công kẻ thù. Ngoài ra, anh còn ta có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ những linh hồn bí ẩn. Mọi người đều e ngại sức mạnh phép thuật của Phù Thủy nên anh ta thường sống một mình. Tuy nhiên vẻ bề ngoài yếu ớt có thể làm bạn có suy nghĩ sai lệch về anh ta, đừng để bị đánh lừa. Nhiều chiến binh đã bất ngờ bị nhấn chìm trong lửa trước khi chạm đến Phù Thủy

Phù Thủy có một danh sách phép thuật tấn công riêng. Dù có sức mạnh nhưng nhiều phép thuật của họ yêu cầu thời gian để tìm và tốn một lượng năng lượng khổng lồ để thi triển.

Nhân vật Phù Thủy (Dark Wizard)  trong game Mu Online 

Có 4 lớp nhân vật tiêu biểu trong lục đia Mu là Dark Wizard (Phù thùy), Soul Master (Pháp Sư), Grand Master (Thiên Sứ) và Soul Wizard.

Điểm thưởng khi lên Level Strength Bắt Đầu  Agility Bắt Đầu Vitality Bắt Đầu Energy Bắt Đầu  Máu / HP
5 18 18 15 30 60
Mana   AG  SD Máu khi lên Level Mana khi lên Level SD khi lên Level
60 21 99 1 2 0.5

 

Cách tính điểm Chiến Binh Cách Tính Điểm
Sức sát thương cao nhất (Năng lượng ÷ 4) + 150% Sát thương bằng phép thuật
Sức sát thương nhỏ nhất (Năng lượng ÷ 9) + 100% Sát thương bằng phép thuật
Khả năng tấn công (Cấp độ * 5) + (Nhanh nhẹn * 1.5) + (Sức mạnh ÷ 4)
Sức chống đỡ (Nhanh nhẹn ÷ 5) + Toàn bộ sức chống đỡ của bộ giáp và khiên
Khả năng tránh đòn (Nhanh nhẹn ÷ 3) + Khả năng tránh đòn của bộ giáp và khiên
Sức mạnh phép thuật

Sức mạnh của gậy phép : (Sức tấn công nhỏ nhất của gậy ÷ 2) + (Cấp độ gậy * 2)

Thêm vào sức mạnh phép thuật : Sức mạnh phép thuật cao nhất * Sức mạnh của gậy phép

Sức mạnh kỹ năng  Buff vòng tròn năng lượng: 
(10 + (Nhanh nhẹn ÷ 50) + (Năng lượng ÷ 200))%
 

♦ Chỉ số thống kê (Bắt đầu từ Season 9 Eps 2) 

Thưởng
Chỉ số
Section 1
Section 2
Section 3
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Tăng Wizardry Damage
Năng Lượng
1%
1500
1501
2000
2001
3000
0%
10%
10%
30%
30%
45%
Tăng tỉ tệ tấn công (PVP)
Nhanh Nhẹn
1%
1500
1501
2000
2001
3000
0%
10%
10%
30%
30%
45%
Tăng tỉ tệ tấn công (PVM)
Nhanh Nhẹn
1%
1500
1501
2000
2001
3000

 0%

10%
10%
30%
30%
45%

Công thức

  • Soul Barrier: (10 + (Nhanh nhẹn ÷ 50) + (Năng lượng ÷ 200) = [%]

 

 Thí dụ:
Giới hạn tốc độ tấn công trước = 0
Giới hạn tốc độ tấn công hiện tại = 284

♦ Những loại cánh được sử dụng bởi Phù Thủy

Wing of Heaven Mu Online 

Wing of Soul Mu Online Wing of Magic Mu Online
Wing of Heaven Wing of Soul Wing of Magic
Được sử dụng bởi Soul Master Được sử dụng bởi Soul Master Được sử dụng bởi Soul Master
Yêu cầu cấp độ 180 Yêu cầu cấp độ 215

Yêu cầu cấp độ 290

     
Wing of Enternal Mu Online Wing of Magic Mu Online
Wing of Enternal Wing of Magic
Được sử dụng bởi Grand Master Được sử dụng bởi Soul Wizard
Yêu cầu cấp độ Master

Yêu cầu cấp độ 800

   
Phép luồng nước xanh (Aqua Beam)