Sự Kiện Trong Game

Thời gian sự kiện

Update Xong Nhé Anh Em:

+Time event:

+ Blood Castle: (2h30,4h30...) 2h/lần (Win 50 gcoin)

+ Devil Square: (1h00,3h00) 2h/lần (kundun xuất hiện ở devil 7)

+ Chaos castle: (1h15, 5h15,..) 4h/lan

+ Thỏ Ngọc (1h40, 5h40.....) 4h/lần map lost0

+ Sky Event (0h50,4h50...) 4h/lần

+ Happy hour( 1h30,5h30...) 4h/lần

+ phù thuỷ trắng:(0h00, 4h00,...) 4h/lần

+ Nhện Raikion: (2h15,4h15,...) 2h 1 lần(có cơ hội nhận ngoc custom ,lệnh bài mix 4,5,6)

+ Xmast: (7h00)

+ Medusa(1h20,3h20,5h20....) 2h/lần

+ Boss vàng (1h45, 5h45...) 4h/lần

+summer event(0h35,4h35) 4h/1 lần

+ hỗn chiến pk: (20h00 hàng ngày)

+ trả lời câu hỏi (22h hàng ngày)

Chúc Anh em cày quốc vui vẻ laugh