Tin Tức

Sự kiện chào đón ngày Lễ 30/4 và 01/5

 
( Thời gian từ : 00h00 ngày 30/4 đến hết 23:59 ngày 01/5 )Nội dung:

- Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng từ phía BQT
- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
- Top nhận đồ theo chủng tộc nhé
- Top mốc nào nhận đồ mốc đó
- Top mốc nào cũng chỉ lấy 3 người - cấp độ giảm dần là - 1 cấp độ

- Không áp dụng số Gcoin nạp được khuyến mại x2 nạp bao nhiêu nhận mốc bấy nhiêu.
- Giá trị nạp thẻ phải từ 800.000 vnd trở lên sẽ được nhận các mức như sau :

Top 800.000 <Gcoin< 1.499.999 1.500.000 <Gcoin< 1.999.999 2.000.000 <Gcoin< 2.499.999
1 1 vũ khí Full 5 Socket Khuôn 1 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 1 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 2 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

 
2 1 vũ khí Full 5 Socket Khuôn 1 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 1 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 2 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
3 1 vũ khí Full 5 Socket Khuôn 1 + 11 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 1 + 11 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

 
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 2 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)


 
Top 2.500.000 <Gcoin< 3.499.999 3.500.000 <Gcoin< 4.999.999 5.000.000 <Gcoin<6.499.999
1 1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 3 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 4 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

 
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 5 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

 
2 1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 3 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 4 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

 
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 5 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
3 1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 3 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn4 + 11 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

 
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 5 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

- Ngoài ra những ai nạp đủ mốc 500.000 vnđ sẽ nhận 1 set đồ 380 full + 1 vũ khí 380 full