MU-DAIVIET.NET

Danh sách các phiên bản và Link tải game

Phiên bản Server Tải Game Dung lượng Link tải game
Đầy đủ Trực tiếp 1 GB Tải xuống
Phiên bản Server Tải Game Dung lượng Link tải game
Không âm thanh Trực tiếp 700 mb Tải xuống

Nếu không mở được game hãy tải bản bên dưới

Phiên bản Server Tải Game Dung lượng Link tải game
Bản nén Trực tiếp 1 Gb Tải xuống